Ta strona używa technologii 'cookie' i inne. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.     Ok

ru

Co możemy dać naszym Partnerom


POLITYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI "VOLTYRE-PROM" (ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ»):

Głównym celem OAO "VOLTYRE-PROM" jest stały rozwój przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań użytkowników dla zapewnienia ich zadowolenia. W celu osiągnięcia tego celu będziemy stale podnosić jakość i konkurencyjność opon, zwiększać efektywność i skuteczność naszej pracy i procesów cyklu życia produkcji.

NASZA MISJA:

Zaspokajamy potrzeby naszych użytkowników dotyczące wysokiej jakości opon w szerokim asortymencie.

NASZA STRATEGIA:

  • Zachowanie istniejących i opanowanie nowych rynków zbytu produkcji.
  • Dostarczanie na rynek niezbędnych dla użytkownika rodzajów produkcji.
  • Polepszanie jakości wypuszczanej produkcji, usług na podstawie wymagań i oczekiwań użytkowników.
  • W celu realizacji Polityki kierownictwo określiło główne kierunki:
  • Stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO/TS 16949.
  • Budowanie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami na podstawie zaufania i partnerstwa.
  • Regularne szkolenie i podwyższanie kompetencji personelu.
  • Zwiększenie wydajności pracy, poprzez wprowadzanie nowych technologii wytwarzania produkcji i optymalizację procesów biznesowych.
  • Stworzenie korzystnych warunków pracy, zapewniających zainteresowanie pracowników polepszeniem jakości i efektywności swojej pracy.
  • Skuteczne wykorzystanie zasobów finansowych i innych.

Kierownictwo OAO "VOLTYRE-PROM" bierze na siebie odpowiedzialność za realizację polityki w zakresie jakości oraz za nieprzerwane udoskonalanie systemu zarządzania jakością.

REKLAMACJE

1. W przypadku przedwczesnego zużycia lub zniszczenia opon podczas gwarancyjnego terminu przechowywania i eksploatacji albo gwarancyjnego czasu eksploatacji właściciele pojazdów samochodowych mają prawo okazać zgłoszenie reklamacyjne, które kierowane jest do sprzedawcy (wykonawcy), gdzie były sprzedane opony, albo do ich producenta.

2. Osoby prawne, z którymi OAO „SIBUR-RUSSIAN TYRE” lub OAO "VOLTYRE-PROM" ma zawarte umowy na dostawy, przy wykryciu wad produkcyjnych opon zwracają się bezpośrednio do najbliższej filii. Rozpatrzenie produkcji, skierowanej w drodze reklamacji, odbywa się zgodnie z regulaminem.

3. Przy okazaniu uszkodzonych opon osoba prawna przedstawia kopie pierwotnych dokumentów (listy przewozowe, faktury), potwierdzające fakt zakupu opon, a także wypełnia ustalone przez filię formularze dokumentów.

4. Wnioskodawca (osoba prawna) może skierować reklamację i reklamowaną produkcję pocztą za pobraniem albo w bagażu.

5. Indywidualni właściciele pojazdów samochodowych kierują do sprzedawcy (wykonawcy) albo producenta wniosek i dołączone zgłoszenie reklamacyjne ze wskazaniem swojego pełnego imienia, i adresu (zamiast przedsiębiorstwa) ze swoim podpisem.

6. W przypadku masowego przedwczesnego zużycia lub zniszczenia opon, możliwy jest wyjazd przedstawicieli OAO "VOLTYRE-PROM" do miejsca, w którym znajduje się użytkownik (nabywca) w celu rozpatrzenia reklamacji i podjęcia decyzji. Osoby oddelegowane otrzymują pełnomocnictwo dające im prawo rozpatrzenia roszczeń i sporządzenia zgłoszenia.

7. W przypadku niezależnych problemów z dostarczeniem reklamowanej produkcji do OAO "VOLTYRE-PROM" możliwe jest rozpatrzenie reklamacji poprzez pocztę elektroniczną (na podstawie fotografii). Zamiana przyjętej produkcji odbywa się tylko po potwierdzeniu faktu utylizacji.

W przypadku wady spornej, produkcja jest sprowadzana do zakładu.

8. Termin rozpatrzenia produkcji i dokumentów towarzyszących – to maksymalnie 24 godziny od dnia dotarcia reklamowanej produkcji do OAO "VOLTYRE-PROM". Określenia przyczyny wyjścia opon z eksploatacji dokonuje komisja reklamacyjna, składająca się ze specjalistów od ogumienia i przedstawiciela strony niezainteresowanej. W przypadku uznania wady produkcyjnej dokumenty na zakup produkcji, niezbędnej do zamiany, są sporządzane w ciągu doby.

W przypadku konieczności dodatkowego sprawdzenia jakości towaru termin może zostać przedłużony do 20 dni (zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta i Kodeksem cywilnym FR).

9. Komisja reklamacyjna, składająca się z wiodących specjalistów przemysłu ogumieniowego i przedstawiciela strony niezainteresowanej, raz w tygodniu rozpatruje każdy wyrób i określa przyczynę powstania wady.

10. Decyzja komisji jest ujmowana w protokole i zatwierdzana przez dyrektora ds. jakości.

11. W przypadku uznania reklamacji dokonywana jest zamiana produkcji na nową tego samego rozmiaru i modelu albo wypłacane jest pieniężne odszkodowanie w wysokości jej wartości w momencie uznania roszczenia.

12. Oprócz tego, w przypadku zawnioskowania, dochodzi do zwrotu kosztów transportu, związanych z dostawą produkcji do OAO "VOLTYRE-PROM", w tym celu konieczne jest skierowanie do zakładu oryginałów (albo poświadczonych kopii) wszystkich dokumentów, potwierdzających koszty.

13. Jeśli w rezultacie ekspertyzy ustalono, że niedociągnięcia produkcji powstały wskutek okoliczności, za które producent nie odpowiada, użytkownik powinien w ciągu jednego miesiąca rozporządzić odrzuconą produkcją: zabrać albo wyrazić pisemną zgodę na jej utylizację. W przeciwnym razie OAO "VOLTYRE-PROM" pozostawia sobie prawo, zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta i Kodeksem cywilnym FR, do zażądania zwrotu kosztów, związanych z przechowywaniem produkcji.

Porządek przyjęcia produkcji według ilości, jakości i kompletności w magazynach odbiorcy (użytkownika) i wysunięcia roszczeń odbywa się zgodnie z Instrukcją Państwowego Arbitrażu P-6 i P- 7.

Pobrać „Katalog wad
Pobrać wzór zgłoszenia reklamacyjnego


szukaj
szukaj
media